Integraal Ontwerper GWW – Stage

Integraal Ontwerper GWW – Stage

Site Witteveen+Bos

Ingenieurswerk, mensenwerk.

Wil jij je kennis in de praktijk brengen en ervaring opdoen bij een groot ingenieursbureau dat zich bezighoudt met Grond-, Weg- en Waterbouw?

Witteveen+Bos biedt jou de mogelijkheid om binnen het vakgebied Grond-, Weg-, en Waterbouw op locatie in Heerenveen of Deventer stage te lopen. Je zult vooral actief zijn als integraal ontwerper, binnen een team van enthousiaste collega’s. De werkzaamheden richten zich voornamelijk op het maken van 3D ontwerpen voor grote en kleine projecten op het gebied van dijkversterkingen, land-, en polderinrichting, nat/droog grondverzet, gebiedsontwikkeling en (her)inrichting van oevers en waterplassen. Naast het ontwerpen is er ook genoeg ruimte om andere werkzaamheden te verrichten. Zo ben je nauw betrokken met andere teams binnen dit bedrijf en krijg je van veel verschillende disciplines iets mee. Daarbij zijn we vaak betrokken bij de uitvoering van projecten, waardoor je ook de mogelijkheid krijgt om buiten ervaring op te doen.

Als stagiair maak je deel uit van de product-markt combinatie (PMC) Hoogwaterbescherming en landinrichting. Deze PMC draagt bij aan het duurzaam gebruiken, inrichten en beheren van Nederlandse en buitenlandse deltagebieden. We voeren integrale projecten uit langs rivieren, meren en kusten waarbij afstemming belangrijk is tussen vakgebieden als waterveiligheid, ruimtelijke ordening, natuurontwikkeling, economie en (de effecten van) klimaatverandering. Vanuit kantoor Heerenveen werken we onder andere aan de volgende projecten:

  • Realisatie Dijkversterking Drontermeerdijk;
  • Dijkversterking Markermeerdijken;
  • Inrichting Natuur- en waterbergingsgebied De Drie Polders in het Zuidelijk Westerkwartier;
  • Kadeverbetering Steendam-Tjuchem.

Meer weten over deze stage-opdracht of solliciteren?
Klik hier!

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar lisa.groot@witteveenbos.com

To top