Werkveld Advies Commissie

Wil je meedenken over het niveau en de kwaliteit van onze opleidingen dan kan je je aanmelden voor de werkveldadviescommissie. Als gecommitteerde word je betrokken bij afstudeergesprekken en/of presentaties waar je een adviserende taak hebt. Meer informatie is te vinden in de flyer.

Om deel te kunnen nemen aan een werkveldadviescommissie moet je instemmen met het reglement die hiervoor is opgesteld. Voor verdere informatie hierover kan je contact opnemen met:

To top