DIGO

Met onderzoeksvragen op het vlak van Bouwkunde, Civiele Techniek of Ruimtelijke Ontwikkeling-Mobiliteit kan je terecht bij platform DIGO. Dit staat voor Duurzame Innovaties in de Gebouwde Omgeving. Via DIGO komt u in contact met docent-onderzoekers die een rol spelen bij het verrichten van onderzoek of bij het verbinden van onderzoek en onderwijs op de afdeling.

Met DIGO geven we richting aan de onderzoeksactiviteiten op de afdeling. DIGO wil samenhang in het onderzoek bij Bouw & Infra aanbrengen door de nadruk te leggen op ‘duurzame innovaties in de gebouwde omgeving’. Alle drie de opleidingen van Bouw & Infra willen werken aan verduurzaming van de gebouwde omgeving. Zo haken we aan bij opgaven die hoog op de maatschappelijke agenda staan: klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit.

Wil je doorpraten over samenwerking in onderzoek neem dan contact op met Marcus Popkema of Wiechert Eschbach.

Pre-onderzoek

In het laatste schooljaar dienen studenten een afstudeeronderzoek te doen. Om te weten wat onderzoek is, weten hoe dit gaat en ervaring op te doen met onderzoeken zijn wij elk schooljaar opzoek naar “minionderzoeken” die studenten kunnen uitvoeren. Heb je een interessant “minionderzoek” dan kan je contact opnemen met:

To top