Excursies en/of gastlessen

Heb je een interessante excursie en/of gastles voor onze studenten neem contact op met Bart van Wincoop, Ramon Scharff of Ilona Sloots.

Maatschappelijke dienstverlening

Binnen de opleidingen Bouw & Infra kunnen studenten 2 studiepunten ‘vrij’ invullen met maatschappelijke dienstverlening. Het gaat hier om activiteiten die studenten uitvoeren buiten hun studieprogramma. De criteria hiervoor zijn de volgende:

  • Er is een maatschappelijk belang mee gediend;
  • Er wordt een dienst verleend;
  • De werkzaamheden moeten bijdragen aan de professionele ontwikkeling van de student, en wel in het kader van de opleiding.

De activiteiten kunnen worden afgetekend in blokken van 4 uur met een maximum van 56 uur. Mocht je als bedrijf een leuke invulling hebben voor deze activiteit dan kan je contact opnemen met:

To top