Onderzoek naar effecten van duurzame ontwerpkeuzes op beschikbaarheidsprestaties infrastructuur

Onderzoek naar effecten van duurzame ontwerpkeuzes op beschikbaarheidsprestaties infrastructuur

  • Afstuderen
  • Deventer

Site Witteveen+Bos

Ingenieurswerk, mensenwerk.

Wil jij onderzoek doen naar de effecten van duurzame ontwerpkeuzes op beschikbaarheidsprestaties van beweegbare bruggen en sluizen?

Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn. Overheden, kennisinstellingen en diverse private partijen zijn druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe materialen en technieken voor het terugdringen van de CO2- uitstoot. In deze afstudeeropdracht biedt Witteveen+Bos jou de mogelijkheid om te onderzoeken wat de effecten zijn van deze duurzame ontwikkelingen op de beschikbaarheidsprestaties van onze beweegbare bruggen en sluizen. Ofwel, welk effect hebben deze ontwikkelingen op het aantal storingen en geplande onderhoudsactiviteiten waardoor bruggen en sluizen tijdelijk buiten bedrijf zijn?

Deze afstudeeropdracht richt zich op het onderzoeken van de effecten van duurzame ontwerpkeuzes op de beschikbaarheidsprestaties van civiele objecten, zoals bruggen en tunnels. Hierbij wordt gekeken naar ontwerpkeuzes, zoals materialen, constructiemethoden en onderhoudsstrategieën. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe deze keuzes de levensduur, energie-efficiëntie en onderhoudsvereisten van de objecten beïnvloeden. Op basis hiervan worden praktische aanbevelingen gedaan voor het ontwerpen en onderhouden van duurzame bruggen en sluizen.

Meer weten over deze stage-opdracht of solliciteren?
Klik hier!

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar lisa.groot@witteveenbos.com

To top