Stage Ontwerp, Assetmanagement en Klimaat

Stage Ontwerp, Assetmanagement en Klimaat

Site Proviel

Proviel ontwerpt en beheert klimaatbestendige (leef)omgevingen

Proviel ontwerpt en beheert klimaatbestendige leefomgevingen. Dit kan gaan om woon- of werklocaties maar ook om landschappen en andere natuurlocaties. We doen dit voor gemeentes, provincies, waterschappen, semi-overheden en bedrijven. Op papier is alles mogelijk, maar de werkelijkheid blijkt vaak toch net iets weerbarstiger. Proviel zorgt voor goed doordachte en duidelijk onderbouwde ontwerpen en adviezen.  

Grijs, groen of blauw: de gehele buitenruimte is ons werkgebied. Een kwalitatief ontwerp is essentieel en samen met de opdrachtgever bepalen we de projectscope. Door onze jarenlange praktijkervaring en brede up-to-date kennis houden we vanaf het begin van een project rekening met de praktische uitvoerbaarheid, (toekomstige) klimaatontwikkelingen, het uiteindelijke beheer en het toekomstige onderhoud.

Om het beheer en onderhoud van de openbare buitenruimte efficiënt en optimaal te laten verlopen biedt Proviel ook assetmanagementdiensten aan. Assetmanagement is het beheer van kapitaalgoederen in een optimale balans tussen kosten, prestaties en risico’s, met als doel meerwaarde te creëren voor de omgeving.

Het klimaat in Nederland verandert en dit leidt tot meer extremen in het weer. Het veranderende klimaat vraagt om een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte. Dit pakken we bij Proviel aan door het thema klimaat altijd mee te nemen in onze werkzaamheden. We houden bij het ontwerp al rekening met het klimaat en blijven er bij het beheer ook op inspelen. Zo krijgt de markt de kans om de openbare ruimte daadwerkelijk te verduurzamen en klimaatbestendig in te richten. Vraagstukken voor de (openbare) buitenruimte en leefomgevingen die betrekking hebben op het klimaat? Proviel vindt oplossingen voor ingewikkelde vragen!

Wil jij leren en direct bijdragen aan deze opgaven, dan bieden wij jou graag een stageplek. Wij bieden je een goede werkplek, deelname aan de bedrijfsuitjes en een bovengemiddelde stagevergoeding.

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar g.euverman@proviel.nl

To top