Afstudeeropdracht Dashboarding Modeldata

Afstudeeropdracht Dashboarding Modeldata

  • Afstuderen
  • Apeldoorn

Site Mobilis B.V.

Slimmer verbinden, beter bouwen

Modeldata is in verschillende systemen en softwarepakketten gelogd, waardoor gegevens niet integraal beschouwd worden of lastig herleidbaar zijn. Daarom is het noodzakelijk om de modeldata  samen te voegen tot één overzichtelijk geheel, zodat de gebruikers deze gegevens kunnen inzetten voor diverse doeleinden. Hier biedt dashboarding de oplossing. Dashboards zijn visuele hulpmiddelen die belangrijke statistieken, trends en patronen van de modeldata kan weergeven. Een dashboard helpt ons de prestaties te monitoren, kansen te identificeren en problemen op te lossen. Maar dashboards zijn slechts zo nauwkeurig als de gegevens waarop ze zijn gebaseerd. Als de gegevens inconsistent, onvolledig of onnauwkeurig zijn, zijn de dashboards misleidend of onbetrouwbaar. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de gegevens geldig, consistent en relevant zijn voor onze dashboarddoelen. Hierbij is het belangrijk dat duplicatie, redundantie en verwarring in de gegevensbronnen en dashboardelementen word voorkomen.

Voor het maken van een gegevensmodel dat als input geldt voor de  dashboards, moet er een doel en een reikwijdte gedefinieerd worden. De relevante gegevensbronnen en entiteiten dienen geïdentificeerd te worden. We moeten nadenken over vragen als: wat zijn de doelen die u wilt bereiken? Wie is uw doelgroep? Welke gegevensbronnen bevatten de informatie die u nodig heeft? Wat zijn de kenmerken of eigenschappen van uw entiteiten? Met onder andere deze informatie kan een uitgebreid gegevensmodel voor de dashboards gemaakt worden.

Nadat het gegevensmodel is opgezet, is het essentieel om het te valideren en te testen op nauwkeurigheid, volledigheid en consistentie. 

Na het valideren en testen van het gegevensmodel is het belangrijk om het te documenteren en te onderhouden om de nauwkeurigheid en relevantie in de loop van de tijd te garanderen. 

Ten slotte kan het gegevensmodel gebruikt worden om een dashboard te ontwerpen, zodat we zeker weten dat het accuraat, duidelijk en nuttig is. 

Nieuwsgierig geworden? Wij zijn aanwezig op de Speeddatesessie op 7 maart. Kom in gesprek met ons om te kijken of er een match is! 

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar l.eilander@mobilis.nl

To top