Onderzoek naar gebouwgebonden maatregelen om de geluidbelasting op de gevel van bestaande woningen te reduceren

Onderzoek naar gebouwgebonden maatregelen om de geluidbelasting op de gevel van bestaande woningen te reduceren

Site LBPSIGHT LBP|SIGHT

Advies- en ingenieursbureau in bouw, ruimte en milieu

Er wordt steeds meer gebouwd in Nederland. Dat betekent onder andere dat er steeds meer woningen op locaties naast spoorwegen, stations of drukke wegen worden gebouwd. Dit zijn hoog geluidbelaste locaties. Bij nieuwbouwwoningen moeten toekomstige bewoners zoveel mogelijk beschermd worden tegen geluid. In het geval van weg- of railverkeerslawaai zijn er vaak geen (extra) bron- of overdrachtsmaatregelen mogelijk om het geluid te reduceren. Dat betekent dat de oplossing tegen geluid gezocht moet worden bij de woningen zelf.

Om de geluidbelasting op de gevels van woningen op hoog geluidbelaste locaties te reduceren, worden daarom vaak speciale voorzieningen getroffen om geluidluwe gevels te realiseren. Denk aan gesloten borstweringen op balkons, het Metaglas SilentAir-gevelsysteem of een geluidgedempt rooster voor een te openen deel. Dit soort maatregelen komen we steeds vaker tegen in woningbouwprojecten. Hiervoor zijn technische specificaties beschikbaar, maar het ontbreekt nog aan praktische kennis over de geluidreducties die daadwerkelijk worden behaald met dit soort maatregelen.

OPDRACHT
Tijdens jouw stage ga je bepalen in hoeverre de technische specificaties van producten overeenkomen met de in praktijk gemeten geluidreducties van geluidreducerende maatregelen. Daarnaast ga je inventariseren hoe de bewoners de genomen maatregelen en voorzieningen bij hun woning ervaren.

Het resultaat van dit onderzoek verwerk je in een rapport en presenteer je aan onze groep Geluid en trillingen en onze afdeling Bouw.

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Het uitvoeren van geluidmetingen bij woningen waar diverse geluidreducerende maatregelen zijn gerealiseerd op geluidbelaste locaties.
 • Het vergelijken van de genomen maatregelen (en gemeten geluidreducties) bij woningen met de technische (theoretische) specificaties, en het opstellen van een catalogus.
 • Het onderzoeken van ervaringen van bewoners met de speciale voorzieningen bij hun woning, aan de hand van een belevingsonderzoek.

JOUW EIGENSCHAPPEN EN KENMERKEN

 • Je vindt het leuk om kennis te maken met het vakgebied ‘geluid’ of je hebt hier al affiniteit mee.
 • Je bent proactief.
 • Je bent analytisch ingesteld.

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Duur: circa 4 maanden
 • Type opdracht: stage- of afstudeeropdracht
 • Periode: februari – juni of september – december 2024
 • Opleiding: hbo of wo
 • Engelstalige stageopdracht mogelijk: nee

MEER WETEN? OF METEEN SOLLICITEREN?
Stuur je cv en onderstaande gegevens naar onze officemanager Erika Knoop (hrm@lbpsight.nl). 

 • je persoonlijke gegevens
 • je opleiding, studierichting en leerjaar
 • eventuele relevante werkervaring
 • de gewenste startdatum voor je stage
 • de gewenste stageduur in maanden

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar communicatie@lbpsight.nl

To top