Dredge flow loop experiments (per direct!)

Dredge flow loop experiments (per direct!)

 • Stage
 • Nijkerk

Site https://twitter.com/damen Damen Dredging Equipment

Civil and mechanical engineering meeting each other at sea

Project
NRA sensor experiments

Opdracht
Testen van niet-radio-actieve dichtheidssensoren voor de baggerindustrie.

Aanleiding
Damen Dredging Equipment ontwikkeld en bouwt baggerschepen en installaties. Het hart van een baggerschip is de baggerpomp. Om nieuwe ontwerpen van deze kapitaalintensieve systemen efficient en succesvol in bedrijf te nemen maakt DDE gebruik van een testcircuit, waarop experimenten en prestatietesten kunnen worden uitgevoerd. Voor verschillende nieuw ontwikkelde sensoren voor het monitoren van het verpompen van baggermengsel is een testplan opgetuigd.

Omschrijving
De functie van een baggerschip, is het ontgraven en verpompen van bodemmateriaal in een waterbody. Het meest optimale pompproces kent in de regel een hoge concentratie bodemmateriaal in het opgezogen mengsel. En dan ook nog van het juiste type (zand, slib, grind etc). Automatisering moeten zorgen voor efficiëntere operatie, procesvoorspelling en mogelijk preventief onderhoud. Aan boord van een baggerschip wordt deze procesmeting uitgevoerd met een sensor, werkend volgens een radio-actief meetprincipe. Dit principe kent een aantal nadelen. Daarom worden er door leveranciers, maar ook door DDE zelf, aan nieuwe sensorprincipes gewerkt. Om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze sensoren te valideren, worden deze beproefd in een testopstelling volgens vooraf opgestelde procedures. De opdracht bestaat uit het begeleiden van de validatieproeven, het analyseren van het functioneren van het testcircuit, het pompproces van zand-water mengsels, en meetresultaten.

Werkzaamheden behorende bij de opdracht zijn:

 • Het monteren, in bedrijf stellen en onderhouden van de sensoren in de testopstelling.
  Het bedienen van de testopstelling, welke bestaat uit een hydraulisch aangedreven baggerpomp in een eindloos pijpleidingsysteem (circuit), en een vermogensvoorziening d.m.v. een diesel-hydraulisch aggregaat.
 • Het verpompen van baggermengsels in het circuit, welke in de juiste verhouding moeten worden samengesteld uit verschillende grondsoorten en zoet en zout water. Het uitvoeren van het testprotocol onder de gewenste condities (concentratie, snelheid, druk, grondsoort) en gesimuleerde verstoringen.
 • Het loggen van meetgegevens via PLC en noteren van bevindingen tijdens de proeven.
 • Het beheren en (laten) bestellen van de verbruiksartikelen tijdens de proeven.
 • Het uitvoeren van sedimentanalyse
 • Het naleven en verbeteren van het veiligheidsplan en risico-analyse van de proeven.
 • Het (mede) evalueren van de meetresultaten en presenteren aan stakeholders

Behalve kennis van grondmechanica, is enig inzicht en handigheid in sleutelen vereist. De bediening van de installatie wordt grondig uitgelegd, en is eenmaal draaiend niet ingewikkeld. De vloeistofmechanica leer je al doende.

Er is begeleiding op HBO en academisch niveau beschikbaar.

Organisatie
Duur:            3-5 mnd      

Planning:       Q1-2 2024

Niveau:                  Stage HBO Civiel/Mechanical Engineering

Locatie:                  Nijkerk, en incidenteel thuis

Vergoeding:  Stagevergoeding €650 + tegemoetkoming reiskosten indien geen OV-kaart       

Bedrijf
Damen Dredging Equipment ontwerpt en bouwt een breed scala aan baggermaterieel. Als lid van de Damen Shipyards Groep hebben we een groot leveringsprogramma aan standaard zuigers en baggergerelateerde componenten. Ons moderne en dynamische bedrijf produceert klantspecifiek baggermaterieel van hoge kwaliteit: dit houdt in dat wij onze standaardproducten geheel aanpassen aan de wens van de klant om zo een flexibel en efficiënt baggerwerktuig te leveren dat geheel voldoet aan zijn wensen.

Contact
Voor meer informatie: Frank Bosman, 033-2474040, f.bosman@damen.com

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar f.bosman@damen.com

To top